Đang xử lý

Bernard Shaw

( 0 )

George Bernard Shaw (26/07/1856 – 02/11/1950) sinh ra ở Dublin, Ireland, sau di cư sang London, Anh, là "cha đẻ" của kịch ý niệm hiện đại, "một trong những nhà viết kịch xuất sắc nhất trong thời đại". Ông còn là một nhà hoạt động chính trị thành công, người đấu tranh cho bình đẳng nam nữ và công bằng xã hội. Cho đến nay, ông là người duy nhất trên thế giới được nhận hai giải thưởng cao quý: giải Nobel Văn học (năm 1925) và giải Oscar (năm 1938).

Năm 1923, vở Saint Joan (Nữ thánh Joan) ra đời và được đánh giá là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Shaw. Shaw dùng tiền thưởng của giải thành lập Quỹ Văn học dành cho các tác giả viết kịch. Ông mất năm 1950 tại nhà riêng ở Hertfrordshire, Anh.

Tác phẩm tiêu biểu:

 • Immaturity (Non nớt, 1879), tiểu thuyết
 • The Irrational Knot (Cuộc hôn nhân không hợp lí, 1880), tiểu thuyết
 • Love Among the Artists (Tình nghệ sĩ, 1881), tiểu thuyết
 • Cashel Byron's Profession (Nghề của Cashel Byron, 1882), tiểu thuyết
 • An Unsocial Socialist (Một người xã hội chủ nghĩa phi xã hội, 1884), tiểu thuyết
 • The Man of Destiny (Con người của số phận, 1885), kịch
 • You Never Can Tell (Bạn chẳng bao giờ nói được, 1886), kịch
 • The quintessense of Ibsenism (Tinh túy của chủ nghĩa Ibsen, 1891), khảo cứu
 • Widowers' Houses (Những ngôi nhà của những người góa vợ, 1892), kịch
 • The Philanderer (Anh chàng hào hoa, 1893), kịch
 • Arms and the Man (Vũ khí và con người, 1894), kịch
 • The Devil's Disciple (Đồ đệ của quỷ, 1896-1897), kịch
 • Caesar and Cleopatra (Caesar và Cleopatra, 1901), kịch
 • Mrs. Warren's Profession (Nghề nghiệp của bà Warren, 1902), kịch
 • Man and Superman (Con người và siêu nhân, 1903), kịch
 • John Bull's Other Island (Hòn đảo khác của John Bull, 1904), kịch
 • Major Barbara (Thiếu tá Barbara, 1905), kịch
 • The Doctor's Dilemma (Tình trạng tiến thoái lưỡng nan của người bác sĩ, 1906), kịch
 • Fanny's Frist Play (Vở kịch đầu tay của Fanny, 1909), kịch
 • The Shewing Up of Blanco Posnet (Vạch trần Blanco Posnet, 1909), kịch
 • Misalliance (1910), kịch
 • Pygmalion (1912), kịch
 • Androcles and the Lion (Androcles và sư tử, 1913), kịch
 • Common Sense about the War (Suy nghĩ lành mạnh về chiến tranh, 1914), tiểu luận
 • Augustus does his bit (Augustus thực hiện nghĩa vụ của mình, 1917), kịch
 • Heartbreak House (Ngôi nhà trái tim tan vỡ, 1919), kịch
 • Back to Methuselah (Trở lại Methuselah, 1921), kịch
 • Saint Joan (Nữ thánh Joan, 1923), kịch
 • The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism (Cẩm nang về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản dành cho phụ nữ, 1928), tiểu thuyết tường thuật
 • The Apple Cart (Xe chở táo, 1929), kịch
 • Too True To Be Good (Xấu nhưng là sự thật, 1931), kịch
 • On the Rocks (Mắc cạn, 1933), kịch
 • Millionainess (Nữ triệu phú, 1936), hài kịch
 • Buoyant Billions (Bạc tỉ của Buoyant, 1946-1948), kịch
 • Shakes versus Shaw (Shakes chống lại Shaw, 1949), kịch
 • Farfetched fables (Những truyện ngụ ngôn khó tin, 1950), kịch

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận