Đang xử lý

Phạm Thị Thúy

( 0 )

Thạc sĩ Phạm Thị Thúy, công tác tại Học viện Hành chính Tp.HCM, giảng dạy các môn: xã hội học, phương pháp sư phạm thực hành, các kỹ năng mềm...

Hợp tác với Trung tâm nghiên cứu- tư vấn CTXH&PTCĐ (SDRC, AAV, Nhịp cầu hạnh phúc, Chương trình phát triển Kỹ năng thành nhân.

Cùng Hội quán Các bà mẹ phối hợp với NVH Phụ nữ Tp.HCM mở lớp đào tạo Nghệ thuật Thai giáo và lớp Kỹ năng làm cha mẹ.

Nhiều năm là báo cáo viên lớp Kỹ năng giao tiếp, lớp Kỹ năng sống, Lớp Tiền hôn nhân ... tại Nhà văn Hóa Phụ nữ Tp.HCM và nhiều cơ quan, đơn vị khác.

Hiện đang là chuyên viên tham vấn tâm lý của Phòng Tham vấn TY-HN-GĐ NVH Phụ nữ Tp.HCM.

Đóng góp nhiều bài viết, ý kiến trên các phương tiện truyền thông.

Các sách đã xuất bản

  • Thai giáo – Phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ, Ths. Phạm Thị Thúy chủ biên, NXB Phụ nữ, First News, 2011.
  • Cẩm nang Phương pháp sư phạm, Ths. Nguyễn Thị Minh Phượng, Ths. Phạm Thị Thúy, NXB Tổng hợp Tp.HCM, First News, 2011.
  • Kỹ năng làm cha mẹ, Ths. Phạm Thị Thúy chủ biên cùng nhiều tác giả, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2013.
  • Thai giáo hành trình của yêu thương, Chủ biên: Hội quán Các bà mẹ, Cố vấn và hiệu đính: BS. Đỗ Hồng Ngọc, NXB Phụ nữ 2012, tham gia viết 2 bài.
  • Vì đó là người cha, Hội quán Các bà mẹ chủ biên, NXB Phụ nữ, 2013, tham gia viết 1 bài.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận