Đang xử lý

Jules Verne

( 0 )

Jules Verne (1828-1905) sinh ngày 8.2.1828 là nhà văn Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong lịch sử thể loại Khoa học viễn tưởng.

Năm 1863, cuốn tiểu thuyết đầu tay Cinq semaines en ballon (Năm tuần trên khinh khí cầu) của Jules Verne được xuất bản tại nhà xuất bản Pierre-Jules Hetzel, một trong những nhân vật quan trọng nhất trong ngành xuất bản Pháp thời bấy giờ và đã gặt hái thành công vang dội vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Sau thắng lợi đầu tiên đó, Jules Verne đã ký với Hetzel hợp đồng 20 năm sáng tác các tiểu thuyết cho tờ Tạp chí giáo dục và giải trí chuyên dành cho giới trẻ. Trong vòng 40 năm, Jules Verne đã sáng tác loạt tiểu thuyết Những chuyến du hành kỳ thú (Voyages extraordinaires) bao gồm 62 tiểu thuyết và 18 truyện ngắn.

Các tiểu thuyết của Jules Verne được đánh giá rất cao; chúng tiên đoán về cuộc sống hiện đại và các thành tựu khoa học kỹ thuật. Jules Verne đã viết về những chuyến du hành bằng máy bay hay tàu ngầm trong không gian, dưới lòng đất hay dưới nước… trước khi những phương tiện này được phát minh. Theo Index Translationum, ông là tác giả thứ hai được dịch nhiều nhất trên thế giới với tổng số 4.702 bản dịch các thứ tiếng, chỉ sau Agatha Christie. Năm 2011, ông là tác giả người Pháp được dịch nhiều nhất trên thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của tác giả, năm 2005 được gọi là "năm Jules Verne".

Tác phẩm tiêu biểu:

  • Cinq semaines en ballon, 1863
  • Voyage au centre de la Terre, 1864
  • De la Terre à la Lune, 1865
  • Vingt mille lieues sous les mers, 1869 (đã xuất bản ở Việt Nam Hai vạn dặm dưới biển)
  • Tác Phẩm Kinh Điển Nổi Tiếng Thế Giới - Hai vạn dặm dưới đáy biển, NXB Mỹ Thuật, 2013)
  • Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 1873 (đã xuất bản ở Việt Nam với tên Tác Phẩm Kinh Điển Nổi Tiếng Thế Giới - 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới, NXB Mỹ Thuật, 2013)
  • La Jangada, 1880 (đã xuất bản ở Việt Nam với tên 800 dặm trên sông Amazon, NXB Thời Đại, 2011)
  • L'Étoile du sud, 1883 (đã xuất bản ở Việt Nam với tên Ngọc Phương Nam, NXB Hội Nhà Văn, 2013)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận