Đang xử lý

Hiền Hòa

( 0 )

Bút danh khác là Lý Đợi, sinh ngày 6.11.1978, tại làng Khúc Lũy, Điện Bàn, Quảng Nam.

Hiền Hòa di chuyển vùng sống từ làng Khúc Lũy đến Sài Gòn năm 1997.

Với thi ca, anh có 4 tập cá nhân và gần 10 tập in chung. Thơ anh được dịch và xuất bản trong tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Romania...; đã thành đề tài chính thức của một luận án thạc sĩ tại Việt Nam và tiến sĩ tại Mỹ.

Năm 2007, anh là nghệ sĩ nội địa đầu tiên của Việt Nam được mời tham dự Documenta 12 (cuộc triển lãm về nghệ thuật hiện đại và đương đại) tại Kassel, Đức.

Với nghiên cứu, anh là tác giả của hai cuốn sách về chủ đề Sài Gòn và một cuốn sách về mỹ thuật Việt Nam, sẽ xuất bản.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận