Đang xử lý

Damien Lewis

( 0 )

Damien Lewis là một nhà báo Anh nổi tiếng, người giúp Mende đào thoát và cùng ghi chép lại câu chuyện của cô.

Là một chuyên gia về Sudan, ông đồng thời là nhà hoạt động tích cực chống nạn chiếm hữu nô lệ.

Nô Lệ, Câu Chuyện Có Thật Của Đời Tôi

Nô Lệ, Câu Chuyện Có Thật Của Đời Tôi

( 0 )
20.000 đ
Mười hai tuổi, Mende Nazer đã bị tước mất tuổi thơ. Tất cả bắt đầu từ một đêm năm 1993, khi một toán cướp Ả rập càn quét ngôi làng của người Nuba quê hương cô, đốt nhà và giết chóc. Cùng với rất nhiều trẻ em trong vùng, Mende bị những kẻ...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận