Đang xử lý

Margaret Pinkerton

( 0 )

Margaret Pinkerton là một nhân viên xã hội tư vấn cho thanh niên và gia đình tại Trung tâm Y tế Cộng đồng ở Sylvannia. Margaret vừa là học viên vừa là giáo viên của Trung tâm Thiền định Raja Yoga. Hiện nay, cô đang dạy một chương trình thiền định tại Trung tâm chăm sóc bệnh nhân ung thư ở bệnh viện St.George, Kagarah.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

Nâng cao sức mạnh tinh thần, NXB Văn hóa Sài Gòn & First News, 2006

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận