Đang xử lý

Howard Caygill

( 0 )

Howard Caygill hiện đang là giáo sư dạy môn Triết học châu Âu hiện đại (Modern European Philosophy) tại trường đại học Kingston ở London. Địa chỉ email của ông: H.Caygill@kingston.ac.uk

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Từ điển triết học Kant, Nxb Tri thức & Phương Nam book, 2013

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận