Đang xử lý

Phan Thu Hiền

( 0 )
 • Tên đầy đủ : Phan Thị Thu Hiền
 • Ngày sinh: 09-01-1963
 • Nơi sinh: Nam Định
 • E-mail: hienft1963@gmail.com
 • Điện thoại: 08-38434945
 • Nơi công tác: Bộ môn Hàn Quốc học (Bộ môn trực thuộc trường), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn
 • Học vị: TS năm đạt: 1998
 • Học hàm: PGS năm phong: 2003

Quá trình đào tạo

 • 1979-1983: Học Đại học. Khoa Ngữ văn. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 1984-1986: Học Sau Đại học. Khoa Ngữ văn. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 1994-1998: Nghiên cứu sinh. . Khoa Ngữ văn. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác

 • 1984: Giáo viên Văn. Trường PTTH Lê Hồng Phong, Nam Định
 • 1988-1994: Giảng viên. Khoa Ngữ văn. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 1994-2002: Giảng viên. Khoa Ngữ văn và Báo chí. Trường Đại học Tổng hợp rồi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2002- 3/2010: Giảng viên.Phó trưởng Bộ môn / Khoa Văn hóa học. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2004: Giáo sư thỉnh giảng Trường Đại học Quốc tế học (Hankuk University of Foreign Studies), Seoul, Korea
 • 3/2010 - nay: Trưởng Bộ môn Hàn Quốc học trực thuộc Trường ĐHKHXH-NV, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận