Đang xử lý

Nguyễn Thế Quang

( 0 )

Nguyễn Thế Quang (sinh năm 1943), là nhà giáo dạy văn ở trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh - Nghệ An) về hưu đã gần mười năm nay. Trong suốt mười năm về hưu Nguyễn Thế Quang đã tập trung toàn bộ trí tuệ và sức lực cho cuốn tiểu thuyết mà ông hằng ấp ủ từ thời còn đi dạy học. Sưu tầm, xử lý tư liệu trong nhiều sách vở xưa nay, những khoảng thời gian đi điền dã đó đây tại những nơi Nguyễn Du từng ở, từng qua cộng với lao động văn chương sáng tạo cần mẫn Nguyễn Thế Quang đã vượt qua trăm ngàn khó khăn gian khổ – kể cả sức khoẻ, bệnh tật – để hoàn thành cuốn tuyển thuyết Nguyễn Du (Tiểu thuyết lịch sử).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận