Đang xử lý

Mark Milan

( 0 )

Mark Milian là một nhà báo phụ trách mảng công nghệ của tờ Bloomberg. Mark Milian từng làm việc tại CNN và làm cho tờ Los Angeles Times.

Mark Milian là một người tài năng, tuy mảng phụ trách chính của anh là về công nghệ nhưng đôi khi anh cũng nói về âm nhạc, chính trị và cả pizza.

Tác phẩm tiêu biểu

  • Thư gửi Steve Jobs - Khám phá những bức thư điện tử trong inbox của Steve Jobs

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận