Đang xử lý

Lăng Mông Sơ

Người soạn “Nhị phách” là Lăng Mông Sơ.

Lăng Mông Sơ sinh năm 1580, mất năm 1664, tự Huyền Phòng, hiệu Sơ Thành, biệt hiệu Tức Không Quan chủ nhân, là người Ô Trình (nay là huyện Ngô Hưng tỉnh Triết Giang).

Ông sớm có tài năng văn chương song lận đận trên đường khoa cử, đi thi mãi không đỗ.

Năm 55 tuổi mới đỗ Cống sinh, được bổ làm Huyện Thừa Thiên Hải, sau làm thông phán Từ Châu.

Năm Sùng Chinh thứ 17 (1644) Lý Tự Thành tấn công Từ Châu, ông ngã bệnh qua đời.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận