Đang xử lý

John A. Byrne

( 0 )

John A. Byrne là chủ tịch kiêm tổng biên tập của công ty truyền thông C-Change Media Inc. Ông từng giữ vị trí Tổng biên tập của BusinessWeek.com và Fast Company. Byrne đã xuất bản hơn mười đầu sách về kinh doanh, lãnh đạo và quản lý.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận