Đang xử lý

Đại Sư Tinh Vân

( 0 )

Hòa thượng Tinh Vân sinh năm 1927, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thầy xuất gia năm 12 tuổi, được thọ ký là người truyền nhân đời thứ 48 của dòng thiền Lâm Tế. Bằng hoài bão lớn của cuộc đời mình, hòa thượng Tinh Vân đã cống hiến cả đời để đẩy mạnh sự nghiệp hoằng pháp, văn hóa và giáo dục Phật pháp. Thầy đã thành lập trung tâm phục vụ văn hóa Phật giáo, xây dựng học viện Phật giáo, học viện Tùng lâm Phật giáo, nhà sách, nhà xuất bản, thư viện sách Phật giáo,…

Ngài đã góp phần rất lớn trong việc dung hòa văn hóa Đông Tây, xưa và nay, thầy đặt ra hệ thống điều lệ, tạo nên những luồng gió mới cho Phật giáo trên toàn thế giới. Thầy đã đi khắp nơi từ phương Đông sang phương Tây để truyền thụ Tam đàn đại giới quốc tế, với mục đích ươm mầm đạo pháp.

Uy tín, sự lãnh đạo tài hoa, nét đẹp dịu dàng tỏa sáng từ hạnh nguyện, từ đạo đức và cuộc đời cũng như sự nghiệp của thầy đã được khẳng định trên toàn thế giới.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận