Đang xử lý

Trương Phạm Hoài Chung

( 0 )

Anh Trương Phạm Hoài Chung sinh ra và lớn lên tại Quy Nhơn, Bình Định. Năm 2000 anh nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Singapore để học 4 năm trung học. Năm 2005, anh nhận hỗ trợ tài chính toàn phần của Đại học Williams.

Anh công tác tại trường Worcester Academy trước khi về Việt Nam làm việc tại học viện Yolo. Với vai trò giám đốc học vụ, anh đã xây dựng chương trình học thuật từ 1 phòng học lên đến 50 phòng học, đội ngũ giảng viên từ 5 người lên 100 người. Năm 2014, anh đồng sách lập Stella Education với sự mệnh trở thành cái nôi nghiên cứu và áp dụng những đột phá trong giáo dục để giúp học sinh sinh viên Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho việc du học nước ngoài, bao gồm các chương trình học thuật và năng lãnh đạo.

Cuốn sách Nhật Ký 300 Ngày Ở Harvard - Học Để Thay Đổi Thế Giới được viết trong thời gian khi anh đang học bằng Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Harvard.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận