Đang xử lý

Dạ Thanh

Dạ Thanh là bút hiệu chung của hai tác giả Kim Hài và Thùy An, cùng sáng tác nên tác phẩm đầu tay Nắng Lụa thuộc loại Hoa Tím xuất bản năm 1970.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận