Đang xử lý
Muôn Dặm Không Mây

Muôn Dặm Không Mây

( 0 )
30.000 đ
Vào năm 646, ngài Huyền Trang, vị cao tăng đời Đường, đã căn cứ theo lộ trình Tây du của mình, viết nên quyển "Đại Đường Tây Vực ký"..., đến đời Minh, Ngô Thừa Ân đã chuyển thể từ "Đại Đường Tây Vực ký" thành "Tây Du ký". Từ...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận