Đang xử lý

Basnagoda Rahula

( 0 )

Tỳ Kheo Basnagoda Rahula sinh quán tại Sri Lanka. Thuở nhỏ đã xuất gia tại chùa Hoàng Gia Attanagalla, Sri Lanka. Sau khi thọ đại giới và ra trường với bằng Cử nhân về Triết học Phật giáo, ngài sang định cư tại Mỹ năm 1990.

Sau đó Tỳ kheo Rahula lấy bằng Thạc sĩ Văn chương tại Đại học Houston-Clear Lake và bằng Tiến sĩ Anh văn tại Đại học Công Nghệ Texas ở Lubbock, bang Texas. Hiện nay, Ngài là chủ tịch Trung Tâm Thiền Vipassana ở Willis, Texas, đồng thời dạy tiếng Anh tại Đại học Houston-Downtown.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận