Đang xử lý

Nguyễn Thái Linh

( 0 )

Nguyễn Thái Linh, sinh năm 1975 tại Hà Nội, sang Ba Lan từ năm 14 tuổi, tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Warszawa.

Đã dịch các tác phẩm của các tác giả Ba Lan như Ryszard Kapuściński, Wisława Szymborska, Leszek Kołakowski, Zbigniew Herbert…

Website cá nhân: liliapl.blogspot.com.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận