Đang xử lý

Gary Zukav

( 0 )

Gary Zukav sinh ngày 17 tháng 10, 1942 tại Port Arthur, Texas, Hoa Kỳ.

Giáo dục: Đại học Harvard.

Giải thưởng: Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ cho thể loại Khoa học (Bìa mềm).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận