Đang xử lý

Cao Thảo

( 0 )

Tuổi tác không thể nói rõ.

Diện mạo càng xa vời.

Chỉ biết người đã mệt mỏi với những chuyện thiệt hơn.

Mong mỏi có thể biết uống... cà phê ngồi bên cửa sổ viết chuyện bâng quơ.

Cà phê vẫn chưa biết uống. Chuyện bâng quơ được đôi dòng. Cửa sổ nhà đã có, chỉ thiếu thời gian thảnh thơi để ngồi bên...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận