Đang xử lý

Phương Nam

( 0 )

Ngày sinh: 12/01/1990

Bút danh: Phương Nam

Hiện đang là người viết tự do về phim ảnh và cuộc sống. Phương Nam đồng thời cũng là người viết bình luận phim cho trang South Movies: https://www.facebook.com/HoaiNamMovies 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận