Đang xử lý

Ngô Nhân Đức

( 0 )

quê xứ: Quảng Nam.

bỏ trường lớp sớm.

hiện viết và dịch thuật tự do tại Sài Gòn.

dự kiến xuất bản:

  • Đường Văn (dịch, hợp tuyển Henry Miller)
  • Đàn ông không đàn bà (Men Without Women, dịch, tập truyện ngắn H. Murakami)

email: huenghiemnhatdang@gmail.com

mobile: 01234 111 357

Ảnh: Phong Lê

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận