Đang xử lý

Đào Bá Đoàn

( 0 )

Sinh ngày 04/03/1971. Quê ở Thanh Miện, Hải Dương.

Học khoá 6 Trường Viết văn Nguyễn Du.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Mảnh vỡ (tiểu thuyết, NXB Lao động 1997; NXB Hội Nhà văn 2011)
  • Rượu Của Thời Chưa Sinh (tập truyện ngắn, NXB Công an nhân dân 2007)
  • Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh (tập truyện ngắn, NXB Văn học 2012).

Hiện anh là biên tập viên Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận