Đang xử lý

Nguyệt Thực

( 0 )

Nghịch ngợm và bướng. Hiếu động và ham chơi. Tự nhiên và ngây ngô. Thích sự im lặng.

"Bài thơ" yêu thích:

Có một quán cóc

Rất cóc

Nhưng không nhái.

Nó dài

Từ năm

Canh Thân

Đến tận…

Nhâm Thìn

và còn xa hơn nữa...

(Đỗ Trung Quân)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận