Đang xử lý

Emily Bronte

( 0 )

Emily Jane Bronte là tiểu thuyết gia và là nhà thơ người Anh. Bà nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết duy nhất Đồi Gió Hú. Tác phẩm này được xem là một kiệt tác trong văn học Anh. 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận