Đang xử lý

Tào Tuyết Cần

( 0 )

Tào Tuyết Cần tên thật là Tào Triêm, tự là Mộng Nguyễn, hiệu là Tuyết Cần, Cần Phố, Cần Khê, là một tiểu thuyết gia vĩ đại người Trung Quốc, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc.

Hồng Lâu Mộng được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỉ 18 triều đại nhà Thanh. Hồng Lâu Mộng là tiểu thuyết chương hồi, gồm 120 hồi, 80 hồi đầu do Tào Tuyết Cần viết, 40 hồi sau do Cao Ngạc viết thêm và soạn thành sách. Trải qua thời gian, Hồng Lâu Mộng xứng đáng được tôn vinh là cuốn tiểu thuyết ái tình hay nhất mọi thời đại.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận