Đang xử lý

Rakluke Books

( 0 )

“Chúng tôi tin rằng học hỏi là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của bất cứ cá nhân, tổ chức hay cả xã hội và toàn nhân loại,” Rakluke Group.

Rakluke group được thành lập năm 1982. Tiêu chí hoạt động của tập đoàn là phấn đấu trở thành “Người dẫn đường trong việc đưa kiến thức đến từng gia đình”. Các sản phẩm của tập đoàn rất phong phú và đa dạng, trong đó Rakluke Books chuyên về lĩnh vực xuất bản ấn phẩm sách báo về chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Các ấn phẩm đã xuất bản

  • Sổ tay phát triển của trẻ
  • Sổ tay nuôi dạy trẻ
  • Bí quyết lấy lòng trẻ trong độ tuổi hiếu động

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận